Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Khôi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bích Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 1491 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Trường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/giaovien_tieuhoc
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 282 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/caolam67
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 9710 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Trường
Giới tính Nam
Website https://truongthhongquang.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Hồng Quang
Quận/huyện Huyện Ứng Hòa
Tỉnh/thành Hà Nội
Điểm số 754448 (xem chi tiết)

Video Đền Hùng năm 2011

Hội khỏe Phù Đổng huyện

Chia sẻ với THCS