Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Chuyên đề : Dạy TV theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Trường (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:44' 21-08-2010
Dung lượng: 246.5 KB
Số lượt tải: 232
Số lượt thích: 0 người
Chuyên đề III.
Dạy học môn Tiếng Việt ở tiểu học
theo hướng tích hợp giáo dục đạo đức,
bảo vệ môi trường

bồi dưỡng giáo viên tiểu học hè 2010
Dạy học môn tiếng việt ở tiểu học
theo hướng tích hợp giáo dục đạo đức,
bảo vệ môi trường

-------------------------------------------------------------------------
Gồm 2 nội dung cơ bản:
I. Những vấn đề chung về dạy học tích hợp
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học theo hướng tích hợp giáo dục đạo đức, bảo vệ môi trường

I. Những vấn đề chung về dạy học tích hợp
1.Tích hợp là gì ?
Là sự kết nối tri thức và kĩ năng giữa các môn học, giữa các phân môn trong một đơn vị học hoặc một bài học nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục và tiết kiệm thời gian cho người học.

2. Tác dụng của việc dạy học tích hợp
Tiết kiệm thời gian học tập.
Phát triển ở HS tư duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt.
Nắm kiến thức một cách sâu sắc, hệ thống, nhớ lâu.
I. Những vấn đề chung về dạy học tích hợp
3. Khả năng tích hợp trong môn Tiếng Việt ở TH

I. Những vấn đề chung về dạy học tích hợp
QTSP
QTDH
QTGD
Toán, TNXH, ......
Sơ đồ về sự giao thoa
giữa Quá trình Dạy học với Quá trình Giáo dục
......., Tiếng Việt, Đạo đức.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

1. Mục tiêu GD đạo đức, BVMT qua môn T.Việt ở TH:
1.1. Mục tiêu giáo dục đạo đức
Hiểu biết về nội dung và ý nghĩa một số chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật phù hợp với lứa tuổi.
Hình thành các kĩ năng giao tiếp, thái độ ứng xử phù hợp trong các tình huống.
Giáo dục những tình cảm và hành vi đạo đức tốt đẹp.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

1.2. Mục tiêu giáo dục BVMT:
Hiểu biết về một số cảnh quan thiên nhiên, về cuộc sống gia đình, nhà trường và xã hội gần gũi với HS.
Hình thành những thói quen, thái độ ứng xử đúng đắn và thân thiện với MTXQ.
GD lòng yêu quý, ý thức BVMT Xanh - Sạch - Đẹp qua các hành vi ứng xử cụ thể


II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

2. Nguyên tắc tích hợp GD đạo đức, BVMT trong dạy học môn Tiếng Việt ở TH:
Không làm thay đổi đặc trưng môn học.
Đảm bảo tính vừa sức, không tràn lan, tuỳ tiện.
Tuỳ đặc trưng phân môn và nội dung của bài học để tiến hành kết nối tri thức một cách tự nhiên, phù hợp.
PPDH phải phát huy tính tích cực, sáng tạo của HS.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

3. Nội dung tích hợp GD đạo đức, BVMT cho HS trong dạy học Tiếng Việt ở TH:
3.1. Nội dung tích hợp GD đạo đức:
Quan hệ với xã hội: Yêu quê hương đất nước.
Quan hệ cá nhân - lao động: Yêu lao động.
Quan hệ với những người xung quanh: Lòng nhân ái, lịch sự, giúp đỡ mọi người.
Quan hệ với bản thân: Trung thực, tự trọng.
Quan hệ với môi trường tự nhiên: Giữ vệ sinh.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT

3.2. Nội dung tích hợp GD bảo vệ môi trường
Nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường và hiểu biết về MTXQ.
Giáo dục HS có thái độ và lối sống tích cực với môi trường.
Có những hành động tích cực để BVMT.II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT
4.1. Phân môn Tập đọc:
Dựa vào nội dung bài đọc và chủ điểm đang học để tích hợp GD đạo đức, BVMT phù hợp.
Thời điểm có thể thực hiện tích hợp:
- Giới thiệu bài.
- Hướng dẫn tìm hiểu bài.
- Củng cố bài.
4. Tích hợp GD đạo đức, BVMT trong các phân môn.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT
4.2. Phân môn Kể chuyện
Với bài nghe - kể, KC theo nội dung bài Tập đọc:
Dựa vào nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
Với loại bài KC đã nghe, đã đọc hoặc đã chứng kiến, tham gia: Dựa vào chủ đề, gợi ý trong SGK.
Thời điểm tích hợp: Giới thiệu bài, hướng dẫn HS trao đổi về nội dung, ý nghĩa câu chuyện, củng cố.
II. Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT
4.3. Ph©n m«n TËp lµm v¨n
C¨n cø vµo néi dung bµi häc vµ d¹ng bµi TLV cô thÓ ®Ó lùa chän néi dung vµ c¸ch thøc tÝch hîp phï hîp.
Thêi ®iÓm tÝch hîp:
- Giíi thiÖu bµi.
- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp, nhËn xÐt kÕt qu¶.
- Cñng cè bµi.
Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT
Thực hành:
1.Tập đọc: Kì diệu rừng xanh (Lớp 5, tuần 8)
2.TLV: Nói về quê hương (Lớp 3, tuần 11)
Dạy học môn Tiếng Việt ở Tiểu học
theo hướng tích hợp GD đạo đức, BVMT
Có thể thực hiện tích hợp GD đạo đức, BVMT trong tất cả các phân môn.
Bài Tập đọc, KC nào cũng có tác dụng GDĐĐ cho HS còn GDMT được tích hợp theo từng chủ đề.
GV cần căn cứ vào đặc trưng của từng phân môn và nội dung cụ thể của mỗi bài học để khai thác nội dung tích hợp, lựa chọn thời điểm, phương thức tích hợp phù hợp.
 
Gửi ý kiến

Video Đền Hùng năm 2011

Hội khỏe Phù Đổng huyện

Chia sẻ với THCS