Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2013 - 2015

9723751 1 Họ tên : Nguyễn Thị Hải Chức vụ : Chủ tịch Ngày sinh : 22/7/1976 Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội Thực trạng : Đang công tác tại trường 2 Họ tên : Nguyễn Thị Bích Xuân Chức vụ : Phó chủ tịch Ngày sinh : 30/4/1978 Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội Thực trạng : Đang công tác tại trường 3 Họ tên : Nguyễn Thị Chung Chức vụ : Uỷ viên Ngày sinh : 5/9/1964...

Ban chấp hành Công đoàn (nhiệm kì 2011 - 2013)

7034853 1 Họ tên : Nguyễn Thị Hải Chức vụ : Chủ tịch Ngày sinh : 22/7/1976 Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội Thực trạng : Đang công tác tại trường 2 Họ tên : Đào Kim Tuyến Chức vụ : Phó chủ tịch Ngày sinh : 31/8/1978 Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội Thực trạng : Đang công tác tại trường 3 Họ tên : Dương Thị Ngưu Chức vụ : Uỷ viên Ngày sinh :...

Video Đền Hùng năm 2011

Hội khỏe Phù Đổng huyện

Chia sẻ với THCS