Chào mừng quý vị đến với website của Trường Tiểu học Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >

Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên

1
nguyen_van_laam_-_hieu_truong_copy_500 

Họ tên : Nguyễn Văn Lâm

Chức vụ : Hiệu trưởng

Ngày sinh : 16/5/1968

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường

 

     
 2  nguyen_xuan_truong_-_hieu_pho_copy_500

Họ tên : Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ : Phó Hiệu trưởng

Ngày sinh : 23/3/1975

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 3  hoang_thi_oanhs_-_gv_copy_500

Họ tên : Hoàng Thị Oánh

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh : 10/3/1960

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 4 nguyen_thi_ddiepj_-_gv_copy_500

Họ tên : Nguyễn Thị Điệp

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 15/6/1960

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 5  nguyen_thi_caap_-_gv_copy_400

Họ tên : NguyễnThị Cấp

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 10/10/1961

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 6  nguyen_thi_xuan_huongf_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Xuân Hường

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh :01/5/1962

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 7  nguyen_thi_myj_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Mỵ

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh : 21/12/1962

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 8  duong_thi_nguu_-_gv_copy_120

Họ tên : Dương Thị Ngưu

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh : 4/5/1963

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 9  nguyen_thi_bich_kim_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Kim

Chức vụ :Giáo viên

Ngày sinh :19/7/1967

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 10  nguyen_thi_chung_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị chung

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 5/9/1968

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 11  nguyen_thi_huyen_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 20/11/1972

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 12  

Họ tên : Nguyễn Thị Mai Chi

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 05/5/1974

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 13  kieu_ngoc_dung_-_gv_copy_120

Họ tên : Kiều Ngọc Dung

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 20/12/1974

Quê quán : Lưu Hoàng - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 14  nguyen_thi_bich_lien_-_gv_copy_120

Họ tên : Ngguyễn Thị Bích Liên

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 01/3/1975

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 15  nguyen_thi_hair_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Hải

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 22/7/1976

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 16  nguyen_thi_bichs_xuan_-_gv_copy_120

Họ tên : Nguyễn Thị Bích Xuân

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 30/4/1978

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 17  ddao_kim_tuyen_-_gv_copy_120

Họ tên : Đào Kim Tuyến

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 31/8/1978

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường 
     
 18  dinh_thi_tuyet_dung_-_ke_toan_copy_120

Họ tên : Đinh Thị Tuyết Dung

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 1/5/1978

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 19  nguyen_thi_thanh_quyen_-_gv_copy_500

Họ tên : Nguyễn Thanh Quyên

Chức vụ : Giáo viên Anh văn

Ngày sinh : 17/11/1978

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 20  luong_thi_huyen_trang_-_gv_copy_120

Họ tên : Lương Thị Huyền Trang

Chức vụ : Giáo viên Âm nhạc

Ngày sinh : 28/9/1988

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 21  

Họ tên : Vũ Văn Quyết

Chức vụ : Giáo viên Mĩ thuật

Ngày sinh : 7/5/1989

Quê quán : Lưu Hoàng - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 22
 

Họ tên : Đỗ Thị Thuỷ

Chức vụ : Giáo viên

Ngày sinh : 30/8/1977

Quê quán : Trường Thịnh - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 23  

Họ tên : Vũ Thu Hiền

Chức vụ : Giáo viên (hợp đồng)

Ngày sinh : 28/7/1990

Quê quán : Lưu Hoàng - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trườ
     
 24  

Họ tên : Lê Thị Thuỷ

Chức vụ : Giáo viên (hơp đồng)

Ngày sinh :

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 25  

Họ tên : Phan Thị Hải Hồng

Chức vụ : Giáo viên Mĩ thuật (hợp đồng)

Ngày sinh : 09/12/1991

Quê quán : Kim Bảng - Hà Nạm

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 26  le_thi_van_anh_-_nhan_vien_thiet_bi_copy_120

Họ tên : Lê Vân Anh

Chức vụ : Nhân viên thiết bị

Ngày sinh : 30/11/1975

Quê quán : Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 27  dinh_quy_ddoon_-_nhan_vien_y_te_copy_120

Họ tên : Đinh QúyĐốn

Chức vụ : Nhân viên y tế

Ngày sinh : 6/11/1982

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường 
     
 28  xa_thi_ngoc_thams_-_nhan_vien_120

Họ tên : Xa Thị Ngọc Thắm

Chức vụ : Nhân viên

Ngày sinh : 27/2/1984

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 29  nguyen_chis_ddangs_-_bao_ve_copy_120

Họ tên : Nguyễn Chí Đáng

Chức vụ : Nhân viên bảo vệ

Ngày sinh :

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường
     
 30  

Họ tên : Đặng Thái A

Chức vụ : Nhân viên bảo vệ

Ngày sinh :

Quê quán : Hồng Quang - Ứng Hoà - Hà Nội

Thực trạng : Đang công tác tại trường

Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Xuân Trường @ 11:18 14/02/2012
Số lượt xem: 926
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Video Đền Hùng năm 2011

Hội khỏe Phù Đổng huyện

Chia sẻ với THCS